Guide to Formalities  
  Customs Clearance of Inward/Outward Articles  
     

   
     

 

Guangzhou Customs District People's Republic of China
Postcode: 510623 Consulting Hotline:12360
Address: No. 83 Huacheng Avenue Zhujiang New Town, Tianhe Distrct, Guangzhou